ANUNȚ – comuna Bahna organizează concurs pentru ocuparea unui post de învățător, vacantat pe parcursul anului școlar

Școala Gimnazială, comuna Bahna

Județul Neamț

E-mail: scbahna@isjneamt.ro

Telefon: 0233760034

ANUNȚ

                         Școala Gimnazială, comuna Bahna organizează concurs pentru ocuparea unui post de învățător, vacantat pe parcursul anului școlar, după următorul calendar:

14.03- 17.03.2022- depunerea dosarelor;

18.03.2022- verificarea și validarea dosarelor;

18.03.2022- afișarea listei candidaților admiși;

22.03.2022- susținerea inspecției la clasă

23.03.2022- afișarea listei candidaților admiși la proba inspecției la clasă;

24.03.2022- susținerea probei scrise

25.03.2022- afișarea rezultatelor finale

 

Director,                                                                                                      Secretar,

Prof., Căprioară Loredana Ionela                                                                 Nechita Didina

 

 

 

 

Share This:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.